Hjälp med att sluta röka

Att rökning är skadligt för hälsan är ett faktum som är väl belagt genom otaliga medicinska studier under de senaste 50 åren. I nästan samtliga av dessa studier har man kunnat konstatera att det existerar starkt negativa effekter på kroppen efter kort- eller långvarig tobaksrökning. Eftersom röken från framförallt cigaretter, men också pipa och andra produkter, innehåller mer än 3000 olika kemikalier är detta inte särskilt överraskande.

De skadliga ämnen som finns i röken kan när det gäller deras sjukdomsalstrande effekter delas upp i två grupper, de som orsakar cancer och de som orsakar sjukdomar i hjärta och kärl. När det handlar om de förstnämnda kemikalierna är de flest till antalet, och att sluta röka är därför det bästa sättet att motverka och förebygga uppkomsten av cancer. Även de positiva effekterna på hjärta och kärl man får av ett rökstopp är mycket väl dokumenterade och därför också en starkt bidragande orsak till att sluta för de flesta. En stor hjälp om man önskar sluta röka är ecigg och det allra smidigaste är att köpa el cigg på webben. Allt fler använder sig just av el cigg som en hjälp på vägen när de ska sluta röka eller som ett mycket hälsosammare alternativ.

Bara positiva effekter av att sluta röka.

Förutom de positiva effekter på den egna hälsan som man får av att sluta röka innebär det också en lång rad goda effekter på omgivningen. Genom passiv rökning skadas nämligen individer i närheten av den som är rökare på ett liknande sätt som rökaren själv. Dessutom vet alla som röker inomhus hur röken från cigaretter och pipor färgar av sig på möbler, tapeter och gamla fönster, som ofta bär tydliga gula spår av rök. Att sluta röka är därför också ett argument för att kunna vårda sitt hem och förlänga livslängden på sina möbler och sin övriga inredning, vilket resulterar i ett attraktivare hem.

Sist men inte minst innebär det också utseendemässiga förbättringar att sluta röka, eftersom färgen och spänsten i huden förbättras avsevärt efter ett rökstopp. Dessutom minimerar man risken att ens tänder med tiden missfärgas och får en gul, eller i värsta fall brunaktig, beläggning till följd av rökningen.